top of page
45300_yhteystiedot.jpg

YHTEYSTIEDOT JA YHDISTYS

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti
info@agrankoululaiset.org

 

Puhelin

Puheenjohtaja Marita Rinne

040 015 9701

 

Postiosoite

Agran koululaiset ry

c/o Marita Rinne
Pihkapuuntie 19
04340 Tuusula

Voit ottaa yhteyttä myös viestimällä Instagramin tai Facebookin kautta.

Yhteystiedot ja yhdistys: About Us

YHDISTYS

Yhdistys ja koulu

Agran koululaiset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pieni suomalainen kansalaisjärjestö.

 

Tuemme dalitien eli vanhassa kastijärjestelmässä ilman kastia jääneiden oikeustaistelua saada samat ihmisoikeudet kuin muilla jo on Intiassa. Daliti-sana tarkoittaa "muiden murtamaa".

 

Intialainen yhteistyökumppanimme Chaudhary Welfare Society on perustettu Agrassa, Intiassa. Yhdistys ylläpitää tytöille suunnattua koulua ja tukee tyttöjen kouluttautumista Agrassa.

 

Koulun nimi on Chaudhary Charity School. Se tarjoaa perusopetusta tytöille yhdeksänteen luokkaan saakka. Remontoimme ja laajensimme kerroksella uuden koulurakennuksen vuonna 2021.

 

Koulussa on tällä hetkellä 38 tyttöä, alakoulussa 4. luokalla 14 ja yläkoulussa 7.luokalla 24. Tytöt voivat käydä koulua kahdeksanteen luokkaan saakka. Pyrimme huolehtimaan oppilaista kokonaisvaltaisesti.

Agran koululaiset ry vastaa rahan ja tukijoiden keräämisestä intialaiselle yhteistyökumppanille koulua varten. Pidämme tiivistä yhteyttä kouluun ja seuraamme sen toimintaa.

 

Yhteistyössä pyrimme kannustamaan ja tukemaan tyttöjä myös jatkamaan opiskelua perusopetuksen jälkeen. Koulun edellisestä, vuonna 2018 valmistuneesta luokkasarjasta 10 tyttöä 24:sta (42 %) jatkoi lukioon.

Miksi perustimme tyttöjen koulun Agraan?

 

Agran koululaiset sai alkunsa, kun osa yhdistyksemme perustajista vieraili Agrassa.

 

Pääsimme näkemään läheltä paikallista elämää, ja huomasimme äärimmäisen niukkuuden ja köyhyyden, jossa suuri osa intialaisista elää. Koulutus on suuri etuoikeus ja pelkkä haave suurimmalle osalle intialaisista. Kurjat elinolot ja perheiden köyhyys ajaa lapset töihin liian varhain.

 

Ymmärsimme, että voisimme auttaa perheitä tarjoamalla heidän lapsilleen mahdollisuuden koulutukseen. Perheet voisivat päästää lapset kouluun, jos se olisi ilmainen ja lapset saisivat koulussa ruokaa. 


Päätimme perustaa Agraan tyttökoulun. Siihen me tarvitsemme myös sinun apuasi. 

Miksi sinun kannattaa olla jäsen?

 

Agran koululaiset haluaa sinutkin jäsenekseen. Jäsenenä pääset tekemään hyvin konkreettista kehitysyhteistyötä: pääset osaksi yhdistyksemme toimintaa, pääset vaikuttamaan toimintaperiaatteisiimme, ideoimaan toimintaa ja tutustumaan intialaiseen kulttuuriin. Kummina pääset seuraamaan kummilapsesi koulutusta mahdollisesti pitkäksikin aikaa.​

Yhteystiedot ja yhdistys: Text
Yhteystiedot ja yhdistys: Meet the Team
Yhteystiedot ja yhdistys: Files
TALOUS
Yhteystiedot ja yhdistys: Text

Uusi koulurakennus valmistui 2021. Oppilaamme ja myös lukioon jatkaneita entisiä oppilaitamme kokoontui pieneen juhlaan.

Kuva: Agran koululaiset 

Kaikki hankkimamme varat lähetetään lyhentämättöminä intialaiselle yhteistyökumppanillemme Chaudhary Welfare Societylle, joka käyttää ne koulun ja lasten tarpeisiin. Sekä Chaudhary Welfare Society että Agran koululaiset ry osallistuvat varainhankintaan.

 

Keräämme rahaa kummimaksuilla, jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla

 

Molempien sekä Suomessa että Intiassa toimivien Chaudhary Charity Schoolia rahoittavien yhdistysten varainhankinta ja taloudenpito on läpinäkyvää. Kirjanpito on tarkkaa ja kummankin maan lakeja noudattavaa. 
 

Yhdistyksen jäsenet saavat halutessaan tutustua kirjanpitoon, tileihin ja talouslukuihin. 

 

Tällä hetkellä yhdistyksemme tukee peruskouluopetusta 38 intialaiselle tytölle.

Rahankeräyslupa RA/2021/1096

Varainhankinta

Tutustu hallitukseen

Teemme palkatonta vapaaehtoistyötä

Säästämme hallinnossa kaikessa sellaisessa,  missä se on mahdollista ja mielekästä. Suosimme virtuaalikokouksia, jotta säästäisimme matkakustannuksia ja aikaa. Hankinnoissa suosimme paikallisia yrittäjiä.

 

Yhdistyksemme hallitus haluaa kuulla, millaisia ideoita sinulla olisi toiminnan kehittämiseksi:  

info@agrankoululaiset.org

bottom of page