top of page
45300_yhteystiedot.jpg

YHTEYSTIEDOT JA YHDISTYS

Agran koululaiset ry:n toiminta pyrkii olemaan mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Yhdistyksessä on lähemmäs 70 jäsentä. Käytännön toiminnasta vastaa hallitus, joka koostuu kummeista. Hallitus toimii vapaaehtoispohjalta palkatta.   

YHTEYSTIEDOT

 

Sähköposti
info@agrankoululaiset.org

 

Puhelin

Puheenjohtaja Marita Rinne

040 015 9701

 

Postiosoite

Agran koululaiset ry

c/o Marita Rinne
Pihkapuuntie 19
04340 Tuusula

Voit ottaa yhteyttä myös viestimällä Instagramin tai Facebookin kautta.

YHDISTYS

 

Yhdistys ja koulu

 

Agran koululaiset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pieni suomalainen kansalaisjärjestö.

 

Tuemme dalitien eli vanhassa kastijärjestelmässä ilman kastia jääneiden oikeustaistelua saada samat ihmisoikeudet kuin muilla jo on Intiassa. Daliti-sana tarkoittaa "muiden murtamaa".

 

Intialainen yhteistyökumppanimme Chaudhary Welfare Society on perustettu Agrassa, Intiassa. Yhdistys ylläpitää tytöille suunnattua koulua ja tukee tyttöjen kouluttautumista Agrassa.

 

Koulun nimi on Chaudhary Charity School. Se tarjoaa perusopetusta tytöille yhdeksänteen luokkaan saakka. Remontoimme ja laajensimme uuden koulurakennuksen vuonna 2021.

 

Koulussa on tällä hetkellä 38 tyttöä, alakoulussa 24 ja yläkoulussa 14. Tytöt voivat käydä koulua kahdeksanteen luokkaan saakka. Pyrimme huolehtimaan oppilaista kokonaisvaltaisesti.

Agran koululaiset ry vastaa rahan ja tukijoiden keräämisestä intialaiselle yhteistyökumppanille koulua varten. Myös kumppanijärjestö rahoittaa koulua. Pidämme tiivistä yhteyttä kouluun ja seuraamme sen toimintaa.

 

Yhteistyössä pyrimme kannustamaan ja tukemaan tyttöjä myös jatkamaan opiskelua perusopetuksen jälkeen. Koulun edellisestä, vuonna 2018 valmistuneesta luokkasarjasta 10 tyttöä 24:sta (42 %) jatkoi valtion ylläpitämään lukioon. Vuonna 2023 14 tyttöä 24:sta pääsi lukioon. 

Miksi perustimme tyttöjen koulun Agraan?

 

Agran koululaiset sai alkunsa, kun osa yhdistyksemme perustajista vieraili Agrassa.

 

Pääsimme näkemään läheltä paikallista elämää, ja huomasimme äärimmäisen niukkuuden ja köyhyyden, jossa suuri osa intialaisista elää. Koulutus on suuri etuoikeus ja pelkkä haave suurelle osalle intialaisista. Kurjat elinolot ja perheiden köyhyys ajavat lapset töihin liian varhain. Tytöt naitetaan usein liian varhain. 

Ymmärsimme, että voisimme auttaa perheitä tarjoamalla heidän lapsilleen mahdollisuuden koulutukseen. Perheet voisivat päästää lapset kouluun, jos se olisi ilmainen ja lapset saisivat koulussa ruokaa. 


Päätimme perustaa Agraan tyttökoulun. Siihen me tarvitsemme myös sinun apuasi. 

Miksi sinun kannattaa olla jäsen?

Agran koululaiset haluaa sinutkin jäsenekseen. Meitä on nyt lähemmäs 70. Jäsenenä pääset tekemään hyvin konkreettista kehitysyhteistyötä: pääset osaksi yhdistyksemme toimintaa, halutessasi pääset vaikuttamaan toimintaperiaatteisiimme, ideoimaan toimintaa ja tutustumaan intialaiseen kulttuuriin. Kummina pääset seuraamaan kummilapsesi koulutusta mahdollisesti pitkäksikin aikaa.​ 

 

Et pelasta maailmaa, mutta pääset muuttamaan yhden ihmisen elämän kokonaan.

 

"Niin kun ajattelee, että on miljoonia, jotka tarvitsevat apua, eikä kaikkia voi kuitenkaan auttaa, niin on joku pieni pala… Ja se, että meillä on oma kummityttö, se korostaa vielä sitä"

Lue blogistamme, miten kummius on vaikuttanut turkulaisen kummiringin elämään.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

TOIMINTAKERTOMUS 2022

TOIMINTAKERTOMUS 2023

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

TALOUS

Rahankeräyslupa RA/2021/1096

Varainhankinta

 

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan kummi- ja jäsenmaksuilla, kannatusjäsenmaksuilla, aineettomien lahjojen myynnillä, intialaisten kannatustuotteitten myynnistä saaduilla tuloilla sekä yksittäisillä lahjoituksilla. 

 

Kaikki hankkimamme varat lähetetään lyhentämättöminä intialaiselle yhteistyökumppanillemme Chaudhary Welfare Societylle, joka käyttää ne koulun ja lasten tarpeisiin. Sekä Chaudhary Welfare Society että Agran koululaiset ry osallistuvat varainhankintaan.

 

Molempien sekä Suomessa että Intiassa toimivien Chaudhary Charity Schoolia rahoittavien yhdistysten varainhankinta ja taloudenpito on läpinäkyvää. Kirjanpito on tarkkaa ja kummankin maan lakeja noudattavaa. 
 

Yhdistyksen jäsenet saavat halutessaan tutustua kirjanpitoon, tileihin ja talouslukuihin. 

 

Tällä hetkellä yhdistyksemme tukee peruskouluopetusta 38 intialaiselle tytölle.

 

Jos jokin asia taloudessa askarruttaa, ota meihin yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin!

 

Tutustu hallitukseen

Teemme palkatonta vapaaehtoistyötä

Säästämme hallinnossa kaikessa sellaisessa,  missä se on mahdollista ja mielekästä. Suosimme virtuaalikokouksia, jotta säästäisimme matkakustannuksia ja aikaa. Hankinnoissa suosimme paikallisia yrittäjiä.

 

Yhdistyksemme hallitus haluaa kuulla, millaisia ideoita sinulla olisi toiminnan kehittämiseksi:  

info@agrankoululaiset.org

bottom of page