top of page
Search

Suruviesti TurustaSuruksemme joudumme ilmoittamaan, että yhdistyksemme perustaja ja puheenjohtaja Pirkko Hellstén, 72, kuoli perjantaina 14.10.2022 nopeasti edenneen sairauden heikentämänä. Pirkko kuoli Turun yliopistollisessa keskussairaalassa läheistensä läsnä ollessa. Paikalla olivat myös Agran koulualaisten perustajajäsenet ja ystävät Johanna Korhonen ja Pirkko Kotila.


Intia oli Pirkolle hyvin tuttu ja rakas maa vuosikymmenien ajan. Agran koululaisten perustajajäsenet olivat yhdessä Pirkon kanssa Intia-koordinaattori Jasvinder Singhin hääjuhlassa tammikuussa 2009. Pian matkan jälkeen he yhdessä päättivät perustaa yhdistyksen tukemaan dalitien eli ns. kastittomien tyttöjen koulunkäyntiä Agran miljoonakaupungissa Intiassa.


Pirkko kävi yhdistyksen perustamisenkin jälkeen Agrassa, mutta viime vuosina hän ei ollut enää yhtä halukas matkustamaan sinne, koska Agran aluetta vaivasi kova kuivuus, eikä hän turistina halunnut tuhlata agralaisten juomavettä, kuten hän itse omin sanoin kertoi. Koronan aiheuttamat matkustusrajoitukset estivät häneltä matkustamisen lopulta viime vuosina.


Pirkko Hellstén teki koko yhdistyksen olemassaoloajan paljon töitä sen menestymisen eteen ja toimi puheenjohtajana sen perustamisesta kuolemaansa saakka. Viime vuosien merkittävimpiä saavutuksia Intiassa oli tyttöjen hyvän koulumenestyksen lisäksi oman koulurakennuksen rakentaminen omalle tontille. Pirkko lahjoitti henkilökohtaisesti rahaa tätä projektia varten. Suomesta saatiin ylimääräistä lahjoitusrahaa myös oman kaivon kaivamiseen koulun pihaan. Se turvaa nyt koululaisten vedentarpeen kuivuuden kanssa kamppailevassa Agrassa.


Yhdistys vahvistui Pirkon puheenjohtajakaudella myös Suomessa. Sen jäsenpohja on kasvanut vuosi vuodelta. Dalitityttöjen koulunkäynti ei ole mahdollista ilman teidän kummien jokavuotista sitoutumistanne asiaan! Vaikka yhdistys perustettiin Helsingissä, siitä tuli leimallisesti myös turkulainen Pirkon muutettua takaisin kotikaupunkiinsa 2011.


Agran koululaisten nykyinen varapuheenjohtaja Marita Rinne hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän hallituskauden loppuun eli kevätkokoukseen 2023 saakka. Muut hallitusjäsenet Maija Keinänen (sihteeri), Lotta Lehmusvaara (tiedotusvastaava), Sonja Sarlin (toiminnanjohtaja) ja Pirkko Kotila (talousvastaava) auttavat Maritaa Pirkolta jääneiden moninaisten tehtävien hoitamisessa yhdessä Intia-koordinaattori Jasvinder Singhin kanssa.


Me kaikki muistamme Pirkko Hellsténiä surulla, kaipauksella ja suurella kunnioituksella!


Agran koululaisten hallituksen puolesta

Pirkko Kotila 6.11.2022


154 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page