top of page
Search

”Pyrin olemaan enemmän kuin pelkkä opettaja”


27.3.2022 Chaudhary Charity Schoolin pitkäaikaisen opettajan Ritu Tiwarin mentyä syksyllä 2021 naimisiin hänen tilallaan aloitti 47-vuotias Chanchal Rani. Halusimme tutustua uuteen opettajaamme lähemmin ja tietää, miksi Rani hakeutui Chaudharyn hyväntekeväisyyskouluun. Entä millaisia kokemuksia hänelle on työstään kertynyt? Alku ei ollut helppo. Koronan vuoksi koulu toimi etänä ja opettaja Rani joutui viemään ja hakemaan läksyt oppilaidensa kotoa. Tilanteen hellitettyä loppuvuodesta 2021 lähikoulu pääsi vihdoin alkamaan. Oppilaat pääsivät uuteen, varta vasten heille rakennettuun koulurakennukseen. Avajaiset marraskuussa 2021 olivat riemastuttavat. Myös koulusta aiemmin valmistuneet, valtion lukioon jatkaneet tytöt olivat mukana juhlinnassa. Kattoterassilla laulettiin ja tanssittiin.

Nyt maaliskuussa 2022 turvallinen arki rullaa jo koulussa. Yksityinen koulu takaa opetuksen laadun daliti-lapsille Rani kertoo valinneensa opettajan uran, koska nauttii opettamisesta ja tytöillä koulutus johtaa parempaan tulevaisuuteen. Chanchal Ranin oppilaat ovat yläkoulun seitsemättä luokkaa käyvät 24 tyttöä. Heidän luokkansa sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa. Mikä sai Ranin hakeutumaan opettajaksi Chaudharyn hyväntekeväisyyskouluun? ”Koululla on hyvä maine Agrassa hyväntekeväisyyskoulujen joukossa. Ja se keskittyy slummien tyttöjen koulutukseen”, Rani vastaa. Jotta ymmärtäisi koulun erityisyyden, on tarkasteltava dalitien koulunkäyntimahdollisuuksia yleensä. Kaikki dalitien lapset eivät pääse perusopetukseen, ja sen vuoksi dalitien luku- ja kirjoitustaidot ovat puutteellisia. Mikäli vanhemmat onnistuvat saamaan lapsensa valtion kouluun, heitä saatetaan pitää erillään ylempikastisista. Heitä saatetaan pahoinpidellä pienestäkin rikkeestä. Koulun keskeytys on enemmän sääntö kuin poikkeus. Aniharva dalitioppilas jatkaa toisen asteen koulutukseen. Opettajat dalitien saavutettavissa olevissa valtion kouluissa ovat usein alipalkattuja ja joutuvat tekemään toista työtä turvatakseen elantonsa. Ei ole tavatonta, että opettaja koulussa nukkuu luokkansa edessä.

Jokainen oppilas on erityinen Rani kehuu oppilaitaan sinnikkäiksi. ”Koulumme oppilaat ovat aloitteellisia, kun heille asetetaan haasteita. Minusta on myös ihanaa nähdä, että koulussa on alettu käyttää tietotekniikkaa. Se on tehokas työkalu oppimiskokemusten luomiseen.” Kun Rani itse oli lapsi, hän kärsi oppimisvaikeuksista. ”Kun kasvoin, opettajani eivät ymmärtäneet, että minulla oli vaikeuksia lukea. Kokemus kuitenkin opetti minulle, että jokainen opiskelija voi onnistua, mutta saattaa tarvita enemmän huomiota ja henkilökohtaista lähestymistapaa. Opettajana voin auttaa lasta voittamaan nämä oppimisongelmat inspiroivalla intohimolla”, hän kertoo. Rani kertoo omien kokemustensa olevan hänen vahvuutensa opettajana. ”Arvioin jokaisen oppilaan persoonallisuutta tunnistaakseni hänen tarpeitaan, jolloin voin tarjota hänelle sen huomion, jonka hän tarvitsee edistyäkseen opinnoissa.” Rani kertoo oppilaiden myös arvostavan sitä, että opettaja ymmärtää heillä olevan yksilöllisiä vahvuuksia ja haasteita oppimisessa.


Rani kertoo olevansa innostunut taiteista opetuksessa. Lisäksi hän opiskelee englannin kieltä. Kaikki yläkoulun tytöt puhuvat hindiä äidinkielenään, mutta se voi olla ”oma kyläkieli”, koska perheet ovat muuttaneet kaupunkiin eri puolilta maata. Rani opiskelee lisää englantia, jotta voi paremmin selittää oppilaille, mitä milloinkin tarkoittaa. "Pyrin olemaan enemmän kuin pelkkä opettaja", hän sanoo. Heikkoutenaan Rani pitää sitä, että nauttii kuitenkin enemmän perinteisestä opetustavasta kuin teknologiavälitteisestä, vaikka onkin hankkinut itselleen vaadittavat tekniset taidot.

Rani vie mielellään oppilaita retkille, että nämä oppisivat muualtakin kuin kirjoista. Hän myös kertoo tarinoita menneisyydestä ja nykyisyydestä.


Kysymme työrauhasta luokassa. Miten saada oppilaat keskittymään olennaiseen? ”Menestyvän opettajan tärkein asia on kärsivällisyys. Lapset ovat joskus häiritseviä, ja kärsivällisyys auttaa saavuttamaan tavoitteet. Edellytän lujaa kurinalaisuutta, mutta avoimella mielellä. Pyrin lähestymään jokaista ainutlaatuista oppilasta eri tavalla hänen oman etunsa vuoksi.”


Haastattelu: Jaswinder Singh

Kirjoittaja: Lotta Lehmusvaara

Kuvat: Agran koululaiset ry

 FAKTA Syrjintä johtaa tyttöjen ja naisten näkymättömyyteen yhteiskunnassa


Intiassa alle 14-vuotiaiden lasten ilmainen koulutus on perusoikeus. Koulutus on silti kaukainen unelma useimmille syrjäytetyille daliti-lapsille. Dalitien syrjintä koulutusjärjestelmässä on laajalle levinnyt ongelma kasteihin liittyvissä maissa. Sosiaalinen syrjäyttäminen ja fyysinen väkivalta lävistävät kaikki koulutustasot, peruskoulutuksesta yliopistoon. Dalitien lapset pyritään erottamaan luokassa toisista oppilaista. Erityisesti tytöt voidaan pakottaa lakaisemaan luokkahuoneita. On arvioitu, että noin 75 % heistä keskeyttää peruskoulun. Syrjintä johtaa korkeaan lukutaidottomuusasteeseen ja daliti-tyttöjen näkymättömyyteen yhteiskunnassa. Oikeus koulutukseen (RTE) -laki takaa ilmaisen koulutuksen kaikille intialaisille alle 14-vuotiaille lapsille. Laki siis mahdollistaa myös dalitien lasten ilmoittautumisen ala-asteelle.


Lain hidas täytäntöönpano sekä toisen asteen koulutuksen poissulkeminen laista estävät kuitenkin RTE:n laajan vaikutuksen. Intiassa asuu edelleen yli 30 miljoonaa koulua käymätöntä lasta. Kastisyrjintä tekee koulutukseen pääsystä kaukaisen unelman useimmille syrjäytettyjen yhteisöjen lapsille. Laki sanoo, että kouluilla on velvollisuus "varmistaa, että heikommassa asemassa olevaan ryhmään (SC/ST) kuuluvia lapsia ei syrjitä ja estetä peruskoulutuksen suorittamista millä tahansa perusteella”. Silti kerta toisensa jälkeen kastiin perustuva syrjintä nostaa rumaa päätään. Vuonna 2014 julkaistussa raportissa Human Rights Watch havaitsi syrjäytyneiden yhteisöjen oppilaiden laajaa syrjintää kouluissa kuudessa Intian osavaltiossa.


Syrjintä ilmenee monissa muodoissa, kuten lasten erotteluna luokkahuoneissa, nimittelynä ja pakkotyönä, erityisesti likaiseksi katsottuna työnä, kuten wc-tilojen siivouksena. Lisäksi raportissa todettiin, että kouluista, jotka sijaitsevat syrjäytyneiden ihmisten yhteisöissä, puuttuu useimmiten asianmukainen infrastruktuuri ja niissä on "kauhistuttava opettaja-opiskelijasuhde" Sukupuolten eriarvoisuus ja kulttuuriset normit vaikuttavat edelleen tyttöjen koulutukseen. Rajoitettu pääsy paikallisiin lukioihin altistaa tytöt häirinnälle sekä väkivallalle tai seksuaaliselle väkivallalle pitkällä matkalla kampukselle ja sieltä pois.


Perheet, jotka ovat huolissaan tyttäriensä turvallisuudesta ,eivät usko, että tyttöjen koulutus on riskin tai lisäkustannusten arvoinen

Kuva: Agran koululaiset ry

(LL)


 

Mikä on Chaudhary Charity School?


Koulu antaa laadukasta opetusta 38 daliti-tytölle.

Chaudhary Charity Schoolin taustalla on pieni yhdistys Agran koululaiset ry. Yhdistys perustettiin 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen koulutusta Intiassa Agran kaupungissa. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Agrassa toimivan kumppanijärjestö Chaudhary Welfare Societyn kanssa, joka huolehtii koulusta käytännössä. Koulun oma pysyvä koulurakennus vartioidulle alueelle Agran Mauja Khaspuriin valmistui syyskuussa 2021. Koulussa oli vuoden lopussa yhteensä 38 oppilasta, 24 tyttöä seitsemännellä ja 14 tyttöä neljännellä luokalla.


Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä yhdessä intialaisten kumppanien kanssa. Pyrimme saamaan lasten vanhempia ja koulua toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. Chaudhary Charity Schoolissa koulupäivään kuuluvat ateriat ja oppilaat ja heidän perheensä ovat vakuutettuja sairauden varalta. Kouluun olisikin tulossa enemmän oppilaita kuin se pystyy ottamaan. Perheet saavat puhdasta vettä koulun kaivosta. Koulumme opettajina toimivat päätoimisesti Chanchal Rani ja Meena Verma. Varaopettajana toimii Namrata Tiwari. Joogaopettajana toimii Seema Hirvani, joka on suorittanut kolmivuotisen jooganopettajan tutkinnon. Joogan opetusta on lauantaisin.


Koulun keittäjänä toimii Mohan Devi ja siivoojana Sharda Devi. Kaikki työntekijät ovat naisia paitsi koulukuljetusten riksa- ja autokuskit. Koulumme alakoulun oppilaat pääsevät kouluun ja takaisin koteihinsa koulukuljetuksilla. Yläkoululaiset kävelevät koulumatkat. Keväällä 2018 yläkoulustamme valmistuneista tytöistä kymmenen jatkoi opintojaan valtion Teg Bahadur -lukiossa. Heidän lukio-opintonsa päättyvät keväällä 2022.


Kumppanijärjestömme hankki varat näiden lukiota käyvien tyttöjen opintoihin. Agran koululaiset ry toimitti kumppanijärjestölle lukiolaisille Suomesta lahjoitetut varat ja kumppanijärjestö huolehti varojen käytöstä lukiolaisten tarpeisiin. Kiinnostuitko? Yhdistys toivottaa uudet kummit,kannatusjäsenet ja tukijat lämpimästi tervetulleiksi. Lue lisää tästä


Voit myös ostaa aineettomia lahjoja esimerkiksi läheisen valmistujaisiin tai syntymäpäivälahjaksi ja auttaa samalla tyttöjen koulunkäyntiä. Siirry tästä katsomaan lahjoja


Rahankeräyslupa

RA/2021/1096


(LL)

Kuva: Agran koululaiset

205 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page