top of page
Search

Uusia kummeja tarvitaan

Tyttöjen koulunkäynti alkoi 5.7. kesätauon jälkeen ja kaikki yhdeksäntoista oppilasta ovat edelleen koulussamme. Lapsille on jaettu uudet koulukirjat ja muita koulutarvikkeita. Koululaisistamme useimmat ovat edenneet jo neljännelle luokalle, ja he opiskelevat nyt uusia oppiaineita: historiaa, maantietoa ja luonnontiedettä. Tytöt osaavat jo tehdä hiukan käsitöitäkin. Kaikki ovat saaneet myös uudet hammasharjat.

Monet perheet ovat käyneet kysymässä koulupaikkaa tytöilleen. Jotta koulumme voisi jatkaa yläkouluna, luokat 6 - 8, pitäisi tyttöjä olla tuplamäärä. Meillä on nyt 39 kummia. Koulun laajentamisen rahoittamiseksi tarvitsemme vielä 37 kummia lisää. Olemme iloisia, jos voisitte kertoa koulustamme mahdollisimman monelle saadaksemme nuo kummit ja voisimme ottaa yhdeksäntoista uutta oppilasta koulunkäyntiä aloittamaan! Koulun toiminta jatkuu samansuuntaisena kuin tähänkin asti. Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä jatkuvasti yhdessä intialaisten kumppanien kanssa. Meillä on sopimus koulun lähellä sijaitsevan lastensairaalan kanssa tyttöjen terveydenhoidosta. Yritämme saada lasten vanhempia ja koulua toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. Yhdistys kannustaa koulun opettajaa Seema Hirvania opiskelemaan itse lisää englantia ja opettelemaan lisäksi tietokoneen käyttöä sekä toimimaan lapsia inspiroivasti työssään. Koulussamme opettaja Seema on kertonut jo lapsille erilaisistä töistä, mitä tytöt voisivat tulevaisuudessa tehdä. Tytöt vain kuuntelevat ja uskovat, että kun he opiskelevat, heidän tulevaisuutensa on parempi. Mitään erityisiä tulevaisuudensuunnitelmia heillä ei vielä ole. Tytöt tekevät ihan mitä työtä vain saadakseen perheelleen rahaa ruokaan. Koska koulumme tyttöjen perheissä ei ole tarpeeksi ruokaa, opettaja ja kumppanijärjestömme Chaudhary Welfare Societyn jäsenet ovat ehdottaneet lasten vanhemmille esim. kanojen ja vuohien hoitamista. Näin perheet saisivat ainakin vuohenmaitoa ja kananmunia syödäkseen ja mahdollisesti myös myytäväksi. Toteuttaaksemme tämän olemme lisänneet vuohet ja kanat Aineettomat lahjat -sivuillemme. Koulun keittäjä Preetin muutettua pois Agrasta keittäjänä toimii nyt Mohan Devi. Hän on jo pitkään toiminut muutamissa perheissä siivoojana. Hänen työpäivänsä helpottui näin, koska nyt hänen ei tarvitse enää mennä töihin moneen eri perheeseen joka päivä. Kannustamme koulun keittäjää Mohan Deviä ja kaikkia koulun parissa työskenteleviä antamaan parastaan koululle. Koulun englanninkielen tuntiopettajan haastatteluja käydään juuri. Tammikuun 2014 alusta tuntiopettajan työ voi alkaa. Myöhemmin tuntiopettaja voi toimia myös koulun rehtorina. Lapsille on suunnitteilla marraskuussa tehtävä luokkaretki lasten toiveiden mukaan Taj Mahaliin. Kohta lapset saavat seuraavan rokotusohjelman mukaisen rokotuksen ja heille annetaan myös matolääkitys. Koulumme ansiosta jo nyt tyttöjemme asema yhteiskunnassa on huomattavasti parempi kuin ennen koulunkäyntinsä aloittamista. Hehän osaavat jo lukea, kirjoittaa, laskea ja ajatellakin itsenäisemmin kuin aiemmin, kun ovat saaneet oppia koulusta! Tytöt tulevat ilman muuta pääsemään jonnekin töihin, jotta voivat tienata omaa rahaa ja myöhemmin myös perheelleen elantoa. Tänä vuonna monsuunisateet olivat aivan valtavat ja monien tyttöjemme mudasta tehdyt kotitalot hajosivat. Monien perheet kärsivät silloin useista taudeista: ripulista, kolerasta, hyttysistä. Koko Agran kaupunki oli silloin myös kolmetoista tuntia ilman sähköä.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page