Yhdistys ja koulu

Agran koululaiset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pieni suomalainen kansalaisjärjestö. Tuemme dalitien eli vanhassa kastijärjestelmässä ilman kastia jääneiden oikeustaistelua saada samat ihmisoikeudet kuin muilla jo on Intiassa. Daliti-sana tarkoittaa "muiden murtamaa".

 

Intialainen yhteistyökumppanimme Chaudhary Welfare Society on perustettu Agrassa, Intiassa. Yhdistys ylläpitää tytöille suunnattua koulua ja tukee tyttöjen kouluttautumista Agrassa.

 

Koulun nimi on Chaudhary Charity School. Se tarjoaa perusopetusta tytöille yhdeksänteen luokkaan saakka.

 

Koulussa on tällä hetkellä 38 tyttöä, alakoulussa 3. luokalla 14 ja yläkoulussa 6.luokalla 24. Tytöt voivat käydä koulua yhdeksänteen luokkaan saakka.

Agran koululaiset ry vastaa rahan ja tukijoiden keräämisestä intialaiselle yhteistyökumppanille koulua varten. Pidämme tiivistä yhteyttä kouluun ja seuraamme sen toimintaa.

 

Yhteistyössä pyrimme kannustamaan ja tukemaan tyttöjä myös jatkamaan opiskelua perusopetuksen jälkeen. Koulun edellisestä, 2018 valmistuneesta luokkasarjasta 10 tyttöä 24:sta (42 %) jatkoi lukioon.

Miksi perustimme tyttöjen koulun Agraan?

 

Agran koululaiset sai alkunsa, kun osa yhdistyksemme perustajista vieraili Agrassa.

 

Pääsimme näkemään läheltä paikallista elämää, ja huomasimme äärimmäisen niukkuuden ja köyhyyden, jossa suuri osa intialaisista elää. Koulutus on suuri etuoikeus ja pelkkä haave suurimmalle osalle intialaisista. Kurjat elinolot ja perheiden köyhyys ajaa lapset töihin liian varhain.

 

Ymmärsimme, että voisimme auttaa perheitä tarjoamalla heidän lapsilleen mahdollisuuden koulutukseen. Perheet voisivat päästää lapset kouluun, jos se olisi ilmainen ja lapset saisivat koulussa ruokaa. 


Päätimme perustaa Agraan tyttökoulun. Siihen me tarvitsemme myös sinun apuasi. 

 

Miksi sinun kannattaa olla jäsen?

 

Agran koululaiset haluaa sinutkin jäsenekseen. Jäsenenä pääset tekemään hyvin konkreettista kehitysyhteistyötä: pääset osaksi yhdistyksemme toimintaa, pääset vaikuttamaan toimintaperiaatteisiimme, ideoimaan toimintaa ja tutustumaan intialaiseen kulttuuriin. Kummina pääset seuraamaan kummilapsesi koulutusta mahdollisesti pitkäksikin aikaa. 

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12