top of page
Search

Agra tulvii - koulumme suljettu väliaikaisesti

Intiassa monsuunisateet ovat aiheuttaneet pahoja tulvia ja maanvyöryjä. Agrassa kadut tulvivat pahoin ja tilanne on vaatinut koulumme tilapäisen sulkemisen.Koulu sijaitsee noin 2 km tulvivasta Yamuna-joesta. Tämä kuva on otettu koulun läheltä.


Kokonaisia kyliä lähellä jokea on jäänyt veden alle ja sato on tuhoutunut. Viimeksi Agrassa on tulvinut näin pahasti 1978. Tulva lähenee myös kuuluisaa Taj Mahal -muistomerkkiä.


Koulussa on 5.7. aloittanut 24 uutta tyttöä ensimmäisellä luokalla. 14 tyttöä on aloittanut kuudennella luokalla. Toivotaan, että tilanne paranee ja he pääsevät pian jatkamaan koulunkäyntiä.


Tiedotamme heti lisää, kun saamme tietoa koulumme tilanteesta.


Jasvinder Singh

Lotta Lehmusvaara


Kuva: Agran koululaiset


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page