top of page
Search

Intian itsenäisyyspäivä 15.8.2017


Chaudhary Charity Schoolissa Agrassa vietettiin Intian itsenäisyyspäivää. Opettajat kertoivat maan itsenäistymisen historiasta ja myös tyttöjemme perheenjäsenet saivat osallistua juhlintaan.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page