top of page
Search

Kohta koulu alkaa taas!

Tyttöjen viides kouluvuosi päättyi 30.4. Koulussa pidettiin oppiaineitten kokeet sekä todistukset jaettiin oppilaille. Päättäjäisjuhla järjestettiin ja lasten vanhemmatkin kutsuttiin mukaan. Kaikille tarjottiin virvokkeita.

Uusi tila on löydetty ja vuokrasopimus on tehty. Uusi koulutila sijaitsee noin kilometrin päässä entisestä paikasta. Huoneita on kahdelle luokalle, keittiö ja pieni piha. Uusi opettaja Bachelor of Sciences Ritu Tiwari on jo rekrytoitu yläluokkaa opettamaan. Hänellä on kahden vuoden kokemus ravinnon vaikutuksesta

terveyteen toimivan klubin konsulttina olemisesta. Tästäkin on hyötyä daliti-tyttöjen kouluttamisessa. Koska koulullamme opettajana toiminut Seema Hirvani on irtisanoutunut, on aloitettu uuden opettajan etsintä uutta alakoulun ensimmäistä luokkaa opettamaan. Hakijoita on paljon ja prosessi vaikea.

Yläluokalla jatkavia lapsia ei enää haeta riksalla, vaan he voivat kävellä, koska ovat jo isoja. Näiden tyttöjen ensimmäiset viisi kouluvuotta menivät erittäin hyvin, poissaolojakin oli hyvin vähän. Ryhmädynamiikka koululla oli hyvä. Mahdollisesti koulunkäyntinsä lopettavat selviää, kun koulu alkaa. Vanhemmille on kerrottu, miten tärkeää tytöille olisi saada jatkaa koulunkäyntiä ja heitä on kannustettu pitämään tytöt koulussa.

Intiassa on nyt kesäloma ja kuuma kausi. Koulun laajennuksen lupaprosessi on kunnossa ja koulu voi aloittaa kuudes heinäkuuta toimintansa kaksiluokkaisena, ala- ja yläkouluna. Oppilaat ovat uudella aloittavalla luokalla eri-ikäisiä. Tulijoita olisi ollut enemmänkin, mutta nyt valittiin yhdeksäntoista oppilasta alakoulun ensimmäiselle luokalle.

Lapset ovat iloisia ja heidän vanhempansa ovat kovin tyytyväisiä kouluumme. He odottavat jo uuden lukuvuoden alkamista, jolloin saavat taas uudet koulukirjat ja muita koulutarvikkeita.

Agran koululaiset ry on erittäin iloinen saamastaan tuesta ja kiittää kaikkia kummeja, kannattajia sekä lahjoittajia. Teidän avullanne voimme ylläpitää koulua ja kouluttaa Agran daliti-tyttöjä!

23 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page