top of page
Search

​Agran koulutytöt säästävät kallisarvoista vettä

Monsuunikausi on meneillään Intiassa, ja sää on edelleen erittäin kuuma. Intian huippukuumina kesinä Agran kaupungin lämpötila saattaa nousta jopa 48 celsiusasteeseen. Pohjois-Intiassa pohjavedet ovat loppumassa nopeammin kuin luonnon omat prosessit niitä ehtivät täydentää. Ilmaston lämpeneminen, riittämättömät monsuunisateet, puiden hakkuut, saastuneet pintavedet ja monet muut syyt aiheuttavat tämän ongelman. Useat osat maata ovat jo nyt kriisissä vedenpuutteen takia. Tilanne pahenee nopeasti väkiluvun kasvaessa, ajattelemattomassa käytössä ja luonnonvarojen saastuessa. Tiedetään, että paha vesipula tulee iskemään Agraan, ja jo nyt kaupunkilaiset joutuvat kärsimään nopeasti hupenevista vesivarannoista. Pohjavesitaso on laskenut ja siksi tarvitaan pikaisesti vahvoja porakaivopumppuja, jotta koulullemmekin saadaan pumpattua vettä. Mitä valtio lupasi? Monet valtion aloitteet, kuten isojen jokien yhdistäminen kanavilla ja sadeveden kerääminen, ovat jääneet vain paperille tai tehtyinäkin helpottavat vain lyhytaikaisesti vesiongelmia. Kokonaisvaltainen asian hoitaminen kestävän ratkaisun löytämiseksi puuttuu. Tässä, kuten monella muullakin elämänalueella, jotkut muiden tahojen aloitteet ovat johtaneet parempiin tuloksiin. Mutta niitä on liian vähän, jotta saataisiin aikaan koko kansaa hyödyntävää vaikutusta. Juomavettä ei myöskään riitä koulumme slummeissa asuville tytöille ja heidän perheilleen. He joutuvat kerjäämään vettä ja kävelemään pitkiä matkoja noutaakseen perheilleen vettä. Nettisivullamme on kuva porakaivosta, jollaisia pyrimme rakennuttamaan turvataksemme puhtaan juomaveden saannin kaikille slummeissa asuville koulumme tytöille ja heidän perheilleen. Tähän projektiin voi lahjoittaa varoja. Chaudhary Welfare Societyn jäsenet ja koulun henkilökunta ovat kertoneet koulumme tytöille ja heidän perheenjäsenilleen, miten jokainen voi säästää vettä: - Käytä ämpäriä, kun käyt pesulla - Käytä mukia, kun harjaat hampaitasi - Älä heitä vettä Holin aikana. (Holi on intialainen värien juhla, jossa suuria määriä värjättyä vettä heitetään ihmisten ja eläinten päälle.) - Sulje vesipullot ja muut vedenkantoastiat huolellisesti - Kerro muillekin, miten tärkeää veden säästäminen on - Aina kun käytät vettä, muista niitä miljoonia ihmisiä, jotka edelleen taistelevat säästääkseen jokaisen vesipisaran pysyäkseen hengissä. Oppilaat ymmärtävät, että vesi on kallisarvoista ja on vaikeaa kuvitella elämää ilman vettä.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page