top of page
Search

Ensimmäinen lukuvuosi (2010-2011)

Agran koululaiset ry:n ylläpitämä Chaudhary Charity School on toiminut lukuvuoden 2010-2011 Agrassa, Intiassa. Yhdistyksen jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä kouluvuoden tuloksiin. Tyttöjen koulu on tähdännyt ensimmäisenä vuotenaan alkeisopetukseen. Oppilaat ovat todella olleet kiinnostuneita oppimiseen. Myös heidän vanhempansa osallistuivat aktiivisesti toimintaan ja lähettivät lapsensa opiskelemaan kouluumme. Opettaja Ceema Hirvani on työskennellyt ahkerasti ja hän jatkaa koulussa myös tulevana lukuvuotena. Hän itsekin haluaa oppia lisää uusia asioita mm. englannin kieltä. Koulumme on nykyään tunnettu Agrassa. Ihmiset ovat alkaneet kysellä asioita Suomesta. Vanhempia tulee yhä slummeista pyytämään lapsilleen opiskelupaikkaa koulussamme. Agrassa ihmiset arvostavat työtämme koulun hyväksi. Paikalliset koulut Agrassa ovat myös luvanneet apuaan, jos sitä tarvitsemme. Chaudhary Welfare Societyn jäsenet pyrkivät jatkuvasti kehittämään koulua. He auttavat opettajaa oppimaan lisää ja samalla myös aika ajoin auttavat tyttöjä, jotka tarvitsevat lisäapua oppimiseen. Opettaja tapaa kuukausittain lasten vanhempia keskustellakseen lasten opintojen kulusta. Oppilaiden vanhemmat on otettu myös huomioon toiminnassa. Kaikki oppilaat selviytyivät ensimmäisestä oppivuodestaan. Todistukset on jaettu jokaiselle tytölle heidän vanhempiensa läsnäollessa. Iloitsemme suuresti tietäessämme, että tytöt ovat tosiaan menestyneet opinnoissaan. Koulussamme lasten ikä on 5 - 9 vuotta ja siksi vanhemmat tytöt ovat oppineet enemmän kuin nuoremmat. Tästä johtuen opettajaa on neuvottu antamaan enemmän aikaa heikoimmille oppilaille.Toukokuun alussa koulussa pidettiin tutkinto, jotta todettiin lasten edistyminen. Oppiaineet ja -aiheet ovat olleet seuraavat: Hindin ja englannin kielet, kirjallinen ja suullinen: aakkoset, hedelmien ja vihannesten nimet, värit, eläinten nimet, ruumiinosat, lyhyitä runoja. Matematiikka, suullinen ja kirjallinen: numerot 1-100, sanallisesti kirjoitettuina 1-20, kertotaulut 2-6. Lisäksi lapset ovat oppineet terveyden ja hygienian alkeita. Oppilaiden terveys on meille erittäin tärkeä asia ja olemme pitäneet siitä huolta. Kaikille oppilaille, opettajalle ja keittäjälle on tarjoiltu aamuisin intialaista teetä ja päivällä lounas. Oppilaat, jotka olivat heikompikuntoisia tullessaan kouluun, ovat nyt vahvistuneet. Lapset ovat myös oppineet kiittämään hyvästä ruoasta, jota he saavat koulussa. Lauantaisin lapset ovat päässeet ulos urheilemaan pysyäkseen fyysisesti terveinä. Säännöllisillä lääkärintarkastuksilla on heistä pidetty hyvää huolta.

Koulu on ollut kesälomalla 5.5. alkaen ja avaa ovensa jälleen 5.7.2011 uudelle lukuvuodelle 2011-2012. Silloin lapsille jaetaan uudet oppikirjat. Koulun lukujärjestys ja kouluajat pysyvät samoina. Syksyllä kummit tulevat saamaan kummilapsiltaan lyhyitä lasten käsin kirjoittamia kirjeitä. Kummien arvokas tuki ja kaikki Agran koululaisia auttaneet ihmiset ovat saaneet hymyn nousemaan oppilaittemme kasvoille. Tarvitsemme todellakin jatkuvaa tukeanne. Pirkko Hellstén

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page